Kam zajet

Lednicko - Valtický areál (LVA)

Území Valtic a Lednice s okolními vesnicemi a městem Břeclaví bylo pro své výjimečné přírodní a kulturně-historické hodnoty zapsáno dne 7. prosince 1996 do Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

Památková zóna Lednicko-valtický areál leží v jižní a jihovýchodní části okresu Břeclav, má nepravidelný tvar a je tvořena katastry osmi obcí okresu Břeclav. Na severu a na východě tvoří hranici LVA řeka Dyje, na jihu státní hranice mezi ČR a Spolkovou zemí Rakousko. Na západě sousedí LVA s Chráněnou krajinnou oblastí a biosférickou rezervací Pálava.

Lednicko-Valtický areál je rájem cykloturistů. Nachází se zde mnoho značených cyklostezek různých obtížností a délek (5km - 50 km). - Liechtensteinská stezka na území jižní Moravy, Liechtensteinská stezka na území Rakouska, Valtický okruh, Česko-rakouská pohraniční cesta, Z Lednicko-valtického areálu na Pálavu, Naučná vinařská stezka, ...

Valtice

Hlavní město vína nabízí nepřeberné množství zážitků v oblasti vinařské turistiky, několik desítek vinných sklepů a spousty vyškolených sommeliérů či sklepmistrů jsou Vám - milovníkům a znalcům vína ve Valticích neustále k dispozici. - Salón vín České Republiky, Valtické podzemí, Zámecký sklep a mnoho dalších

Zámek Valtice - Hrad zbudovaný dřívějšími majiteli, později přestavěný na renesanční zámek, je upraven v barokním slohu.

Reistna - Rozhledna postavená podle schönbrunnské kolonády ve Vídni1814 – nejvyšší bod ve Valticích klasicistní stavba vyzdobená antickou mytologií.

Kaple svatého Huberta - Letní otevřená kaple na trojbokém základu sloužila k díku vzdání za zdařilou honitbu. Dominantní je socha svatého Huberta - patrona lovců provedená v bílém pískovci, stejně jako celá stavba.

Tři Grácie - "Chrám" postavený, na návrší Prostředního rybníka směrem k Valticím, roku 1825 architektem Engelem. Je to polokruhová stavba s dvanácti iónskými sloupy. V nikách jsou osazeny kopie antických soch. Většinou představují múzy a symboly lidské činnosti..

Rendez-vous - Stavba byla symbolicky věnována bohyni lovu Dianě, o čemž svědčí latinské nápisy na průčelí. Inspiračním prvkem, podobně jako u pařížského Vítězného oblouku, se staly triumfální oblouky římské.

Kostel Nanebevzetí panny Marie, Belvedér, Rybniční zámeček, Hraniční zámeček, Nový dvůr, ...

Národní zemědělské muzeum, Městské muzeum Valtice, Muzeum železné opony, Muzeum Torture, Galerie Reistna

Lednice

Zámek Lednice - Po složitém vývoji od gotiky přes renesanční, barokní a klasicistní podobu se do dnešních dnů dochoval novogotický sloh. Kolem zámku je barokní park, který přechází v lužní les s romantickými stavbami a ostrůvky. Možnost plavby po zámecké Dyji.

Skleník Lednice - Zámecký skleník v Lednici byl postaven v letech 1834 až 1835 podle projektu anglického architekta P. H. Desvignese. Je 92,6 metrů dlouhý, 13 metrů široký a 10 metrů vysoký.

Vodárna - Zvaná také Maurský dům součást systému zásobující park vodou.

Janův hrad - Běžně zvaný Janohrad, je umělá zřícenina hradu, nacházející se v Lednicko-Valtickém areálu v katastru města Podivín. Janohrad je chráněn jako kulturní památka České republiky. Lovecká a ornitologická expozice.

Minaret - Nejstarší romantická stavba LVA z let 1798 – 1802 nedaleko zámku Lednice. Rozhledna v maurském stylu s galeriemi, největší stavba tohoto druhu v neislámských zemích. Výška přes 60 m.

Apollonův chrám - Nad Mlýnským rybníkem je výraznou dominantou chrám boha slunce. Pochází z roku 1817 .

Obelisk, Lednický kostel, Lednické rybníky, ...

Mikulov

Město pod Pálavou s barokním zámkem je nerozlučně spjato s vinařstvím. Nad městem se tyčí Kozí Hrádek a sv. Kopeček s Křížovou cestou.

Pálava - Chráněná rezervace zapsaná do seznamu Unesco s nejvyšším bodem Děvín. Krásné vyhlídky skýtají zřícenina hradu Dívčí hrady, Sirotčí hrádek, Stolová hora a Kočičí skály. Nalézají se zde unikátní druhy květeny a fauny.

Pohansko - Rozsáhlé staroslovanské hradiště z 9. – 11. století – centrum Velké Moravy.

Nové Mlýny - Tři vodní nádrže pod Pálavou na dolním toku Dyje. Dvě jezera slouží k rekreačním účelům.

Hrad Falkenstein - Historicky nejkrásnější vinařská obec Dolního Rakouska s malebnými vinnými sklípky. Dominantou je zřícenina hradu s překrásnou vyhlídkou a Křížová cesta.

Termální lázně Laa - Lázně najdeme v malebném městečku Laa an der Thaya, které leží v Dolním Rakousku.

Aqualand Moravia - Nejmodernější zábavní vodní centrum v České republice. Vzdáleno pouze 25 minut.

Městské koupaliště Břeclav

Městské koupaliště Mikulov